Informacja PIT-O

Niemal każdy polski podatnik, który korzysta z odliczeń podatku, a de facto praktycznie każdemu z nas jakieś odliczenie przysługuje, musi na jakimś etapie życia wiedzieć jak rozliczyć PIT-37. W przypadku składania zeznania podatkowego za dany rok złożyć odpowiednie oświadczenie. PIT-O jest informacją dla urzędu skarbowego o wszystkich innych odliczeniach, aniżeli tych z tytułu ulg remontowych, mieszkaniowych czy też budowlanych.


Złożenie PIT-O (PIT 0) w zeznaniu podatkowym pit-37, sprawdź jakie warunki dotyczą składania do Urzędu Skarbowego informacji PIT-0 (PIT O).

W zależności od podjętej decyzji informację PIT-O można wypełnić ze swoim małżonkiem lub też osobno. Załącznik PIT-0 / PIT O ( pit-format.pl/jak-rozliczyc-pit/pit-o) musi zostać wypełniony jeżeli chcesz uzyskać odliczenia i ulgi z tytułu:

  • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, a także krwiodawstwa
  • darowizny na cel charytatywny i opiekuńczy, na cele związków wyznaniowych i kościołów
  • rehabilitacji i wydatków poniesionych z ułatwieniem czynności życiowych, w przypadku osób chorujących
  • innych świadczeń pobranych w danym roku podatkowym, które zwiększyły wcześniej nasz dochód podlegający opodatkowaniu
  • nabycia nowych technologii
  • szkolenia uczniów lub zatrudnienia ich w celu przygotowania do zawodu
  • zapłaconych składek do ZUS poprzez umowy aktywizującej osoby bezrobotne
  • ulgi abolicyjnej
  • ulgi prorodzinnej.

Wielu podatników nie wie, dla kogo przeznaczono PIT-O. Wejdź i dowiedz co mówi ministerstwo finansów na temat wypełniania PIT 2023

Uwaga. W przypadku przekazywania więcej niż jednej darowizny musisz wypełnić powtórnie załącznik PIT-O (dla każdej darowizny) zarówno w przypadku rozliczenia się z małżonkiem jak i samodzielnie. Należy ponownie wpisać wszystkie dane, a także dane osoby, na rzecz której przekazujesz darowiznę. Dodatkowo również taki właśnie załącznik trzeba oznaczyć odpowiednio kolejnym numerem. Wynika to z faktu iż dane kilku osób, na rzecz których przekazujemy darowiznę nie są w stanie się zmieścić na pojedynczym formularzu PIT-O.


Aktualną listę odliczeń zawsze możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów, skąd również można pobrać zawsze aktualne druki takich właśnie oświadczeń i pism do urzędu skarbowego. PIT-O jest obecnie najpowszechniej stosowanym przez większość podatników dodatkiem do rozliczenia PIT-37 i w rzeczywistości umożliwia on całkiem spore oszczędności podatkowe w skali roku. Warto więc zaznajomić się z nim i mieć na uwadze wszelkie należne nam odliczenia przy okazji składania zeznania podatkowego w kolejnym roku jeżeli do tej pory pomijaliśmy możliwość odliczenia od podatku.