Oświadczenie PIT-2K / 2023

Oświadczenie PIT-2K powiązane jest przede wszystkim z należną nam ulgą od odsetek i rozpoczęciem naliczania tychże odsetek od naszego kredytu, który zaciągnęliśmy na cele mieszkaniowe w roku ubiegłym. Jeśli składasz PIT-37, może być to zarówno kredyt na remont mieszkania jak również na jego zakup. Warto mieć na uwadze jednak fakt, że ulga z PIT-2K utraciła już ważność. To znaczy, że obowiązuje ona jedynie wszystkie osoby, które do 2007 roku zostały nią objęte.


Załącznik do czego ?

Instrukcja jak wypełnić PIT-2K oraz wszystkie inne deklaracje, załączniki i formularze podatkowe za rok 2023, za darmo i bezbłędnie

PIT-2K jest obecnie jedynie załącznikiem składanym niejako dodatkowo do rozliczenia PIT-D mający na celu jedynie poinformowanie o rozpoczęciu rozliczania ulg odsetkowych. W kolejnych latach korzystania z powyższej ulgi załącznik ten nie musi być już dołączany do zeznania rocznego. De facto więc oświadczenie to jest przeznaczone jedynie dla podatników, którzy po raz pierwszy dokonywać będą odliczenia wydatków poniesionych na odsetki od kredytów mieszkaniowych lub kredytu refinansującego spłatę zobowiązań mieszkaniowych. Co również ważne w sytuacji, gdy na przykład nasze mieszkanie nie jest przeznaczone na cele mieszkaniowe, a na przykład pod wynajem, podatnik nie jest zobowiązany po zmianie tego stanu rzeczy i powrotnym użytkowaniu mieszkania, ponownie zgłaszać tego faktu za pomocą formularza PIT-2K. W każdym więc wypadku PIT-2K jest dokumentem składanym jednorazowo. W takiej sytuacji należy kontynuować rozliczanie się jedynie z formularza PIT-D.


Rozliczenie PIT-2K z małżonkiem

Jak w przypadku wielu innych zeznań podatkowych również to oświadczenie może być złożone wraz z małżonkiem, z którym prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe.


Przekonaj się do czego służy oświadczenie PIT-2K i jak poprawnie wypełnić ten formularz, aby sprawnie złożyć zeznanie roczne podatku dochodowego

Czy oświadczenia PIT-2K jest konieczne?

Oczywiście nie. Jest to jedno z rozliczeń, które możemy wykonać dodatkowo. Wiedzieć jednak należy, że w przypadku, gdy takiego oświadczenia nie złożymy organy skarbowe na pewno nie zwrócą nam należnego podatku. Tak więc jego wypełnienie leży właśnie w naszym interesie i powinniśmy o tym pamiętać w sytuacji, gdy należeć się nam będą zwroty podatku z tytułu zaciągniętych kredytów.

Poprawnie wypełnione zeznanie podatkowe za poprzedni rok rozliczeniowy możemy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym tak za pomocą Internetu, osobiście, pocztą lub też poprzez pełnomocnika. Dziś możemy również wysłać takie zeznanie podatkowe PIT-37 przez Internet bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.