Odliczenie IKZE w PIT-37 2022

Odliczenie IKZE w PIT-37 2022 jest stosunkowo nowym odliczeniem, które zaoferowała nam obowiązująca ordynacja podatkowa. Od wielu lat możemy gromadzić pieniądze na emeryturę również w Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. W jego wypadku w przeciwieństwie do IKE wszelkie realizowane przez nas wypłaty będą podlegały opodatkowaniu. I właśnie dlatego uzyskaliśmy właśnie możliwość odliczenia od podatku kwoty wpłacanej właśnie na IKZE w danym roku podatkowym. Daje to możliwość odzyskania pieniędzy w postaci ulgi już teraz, ale rodzi jednak pewne ryzyko, że podatnikowi zabraknie dochodów do realizacji tej właśnie ulgi, a w przyszłości pieniądze i tak zostaną opodatkowane. Rozwiązanie to jednak zasadniczo zostało dość ciepło przyjęte przez społeczeństwo jak również specjalistów z branży ekonomii.


Zobacz jak skorzystać z ulgi IKZE w rozliczeniu PIT 2022, poznaj warunki korzystania z ulg podatkowych w 2023 roku

Dla kogo ulga IKZE?

Odliczenie podatku od składek IKZE będzie dokonywane z naszej podstawy opodatkowania i możliwe jest dla podatników, którzy rozliczają się: według zasad ogólnych i skali podatkowej (PIT-37, PIT-36), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), liniowo (19% podatku oraz PIT 36L). Jak więc widać ulgą tą zostanie objęta całkiem spora liczba Polaków.


Kto nie odliczy ulgi na IKZE?

Pomimo iż większość z nas będzie miała prawną możliwość odliczenia takich składek, nie każdy jednak będzie miał na to szansę. Przede wszystkim nie będą miały takiej możliwości osoby, które stosują kartę podatkową PIT-16A, rozliczający swoje podatki ryczałtowo od umowy zlecenia (do 200 zł), a także rozliczający zyski z giełdy i przychodów kapitałowych. Ostatnią grupą wyłączoną będą osoby składające deklarację z tytułu sprzedaży lub zbycia nieruchomości odpłatnie (PIT-39).

Ważne. Bez względu na to czy rozliczenia dokonujemy samodzielnie czy też z małżonkiem nie będzie możliwości przekazania należnej nam ulgi na osobę prowadzącą z nami gospodarstwo domowe. Zobacz też kalkulator podatkowy za 2022 rok.


Zobacz ile możesz odliczyć z tytułu IKZE w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok

Inne zasady obowiązujące przy tego typu odliczeniu

Jak rozliczę PIT-37, gdy korzystam z ulgi IKZE? Zasady odliczania z IKZE są ściśle określone ustawą. Przede wszystkim możemy rozliczyć w ten sposób tylko jedno konto IKZE, ale nie ma problemu z posiadaniem dodatkowego konta IKE. W takim wypadku wypłacając z niego uzbierany kapitał nie będzie on opodatkowany. Co ważne nie istnieje również prawna możliwość prowadzenia takiego konta IKZE i odliczania go poprzez osoby małoletnie (na przykład nasze dzieci). Osoba niepełnoletnia ma jednak prawo dokonać wpłat na takie konto z tytułu pracy, którą wykonywał w danym roku kalendarzowym. Ulga od wpłat na IKZE jest ograniczona na dwa sposoby. Po pierwsze ograniczona jest poprzez wysokość przychodów osoby oszczędzającej, po drugie maksymalną wartością składek, które rocznie da się fizycznie na takim koncie odłożyć. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wszelkie wpłaty, których dokonujemy na takie konto nie mogą być wyższe w danym roku niż 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego według prognozy na dany rok, którą określa ustawa budżetowa.

Ulga ta jest oczywiście korzystna dla podatnika, ale wiedzieć należy, że w przypadku wypłacania pieniędzy z IKZE, będą to pieniądze opodatkowane. Jeżeli więc nie będziemy odliczali jej teraz lub nie będziemy posiadali ku temu dostatecznie dużego dochodów fizycznie rzez biorąc w dalszej przyszłości poniesiemy z tego powodu pewną stratę. Pomimo bowiem faktycznego odliczenia wpłat teraz, uzbierana kwota i tak będzie opodatkowana, co sprawia, że podatek i tak będziemy musieli na pewnym etapie zapłacić. Od nas jako podatników zależy jedynie czy właśnie teraz uzyskamy odpowiednią dla siebie ulgę z tego tytułu.

Odliczenie na emeryturę czyli inaczej ulga IKZE w pit37 to jedna z możliwości zmniejszenia płaconych podatków w rozliczeniu PIT 2022