Załącznik PIT-D

W polskim prawie podatkowym istnieje bardzo wiele ulg podatkowych, z których wielu z nas może skorzystać. Warunkiem zwykle jest złożenie odpowiedniego zeznania i opcjonalnie załącznika do niego. W takiej sytuacji możemy zostać zwolnieni z płacenia części lub nawet w niektórych sytuacjach całości należnego fiskusowi podatku. Jednym z załączników, który pozwala na pomniejszenie należnej kwoty podatku jest popularny załącznik PIT-D.


Dla kogo załącznik PIT-D do pit 37? Zobacz czy powinieneś wypełnić PIT-D oraz sprawdź do kiedy masz na to czas, bez narażania się na kary finansowe od ministra finansów

Kto może załączyć PIT-D?

Załącznik PIT-D przeznaczony jest dla wszystkich płatników, którzy rozliczają się za pomocą PIT-37, PIT-36 i PIT-28, zarówno indywidualnie jak również z małżonkiem. W przypadku małżonków złożony powinien zostać pojedynczy załącznik dla obu osób. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku rozdzielności majątkowej lub też osób rozwiedzionych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe nie można takiego załącznika składać wspólnie, a należy to zrobić osobno.


Co uzyskam dzięki PIT-D?

Załącznik PIT-D pozwala nam na odliczenie kwoty od podatku z następującego tytułu:

  • ulgi odsetkowej – z tytułu spłaty odsetek naszego kredytu lub pożyczki, która została udzielona nam w latach 2002-2006 jedynie na cele mieszkaniowe. Ulga ta przysługuje również w przypadku kredytów udzielonych na refinansowanie takich zobowiązań. Ważne, by umowa taka była zawarta przed dniem 01-01-2007 roku i nie trwała dłużej niż do końca 2027 roku
  • kontynuacji gromadzenia oszczędności na kasie mieszkaniowej, założonej w jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w wyłącznie jednym banku
  • spłaty kredytów i pożyczek zakładowych przeznaczonych na dowolne cele mieszkaniowe, które zostały zaciągnięte w latach 1992-93
  • ulgi remontowej. Tylko w sytuacji, gdy takie wydatki nie znalazły pokrycia w dochodach, przychodach lub podatku za poprzednie lata. To popularny sposób na odliczenie całkiem sporych kwot od należnego państwu podatku dochodowego w rozliczeniu PIT-37 (ulga). Zwykle posiadamy jakieś wydatki na cele mieszkaniowe czy remontowe w domach i mieszkaniach i właśnie dlatego warto pamiętać o złożeniu również takiego załącznika we właściwym urzędzie skarbowym i odpowiednie udokumentowanie tych wydatków, które ponieśliśmy w roku ubiegłym.
Ulgi podatkowe – ulubiona część zeznania rocznego dla wielu podatników. Dowiedz się z jakich ulg możesz skorzystać w urzędzie skarbowym wypełniając pit-D