Zeznanie roczne PIT-37 – 2023

Zeznanie roczne PIT-37 jest najpowszechniej wypełnianym zeznaniem podatkowym przez Polaków, którzy rozliczają się z fiskusem ze swoich dochodów za rok podatkowy 2023. Co roku właśnie to rozliczenie w urzędach skarbowych składa ponad 16 milionów naszych rodaków zastanawiając się, jak wypełnić PIT-37? W roku 2024 deklarację tę rozliczać możemy zarówno indywidualnie jak również z małżonkiem.


Kto wypełnia PIT-37?

Roczne Zeznanie PIT-37 przeznaczone jest między innymi dla osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody z tytułu: wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego , stypendium, praw autorskich i majątkowych, osobiście wykonywanej działalności (umowa zlecenie / dzieło / kontrakt). To właśnie takie osoby zobowiązane są w odpowiednim terminie złożyć zeznanie podatkowe PIT.


Sprawdź jak wypełnić PIT-37 za 2023 rok oraz dowiedz się jak zapłacić mniejszy podatek, poznaj kategorie oraz limity ulg i odliczeń na jakie pozwala fiskus.

Do kiedy PIT-37?

Zeznanie to podobnie jak wiele innych „PITów” należy złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym w okresie do ostatniego dnia kwietnia kolejnego roku. Za rok 2023 zeznanie takie będziemy zobowiązani złożyć do końca kwietnia 2024 roku. Istotne w przypadku składania zeznania drogą pocztową jest to, by data stempla pocztowego była sprzed ostatniego dnia kwietnia. W takiej sytuacji zaleca się wysłanie rozliczenia krajową Pocztą Polską i nie używanie do tego celu innych operatorów. Oczywiście należy również zachować dowód nadania przesyłki do urzędu z widoczną datą.Jak można się rozliczyć?

Zdecydowanie forma rozliczenia z urzędami skarbowymi zmieniała się bardzo przez ostatnie lata. Postępująca informatyzacja zmieniła wiele i dziś nie trzeba już osobiście fatygować się do urzędu. Oczywiście nadal możemy zrobić to w okienku, ale liczyć trzeba się ze sporymi kolejkami, zwłaszcza pod koniec ustawowo przewidzianego terminu składania rozliczeń. Jeżeli aktualnie przebywamy poza granicami, rozliczenie to możemy również złożyć w placówce konsularnej w danym kraju. Rozliczenia takie w przypadku osób z ograniczoną wolnością lub pozbawionych wolności można składać również w zakładach karnych lub śledczych. Podobnie w przypadku żołnierzy, również tych przebywających na misjach zagranicznych. Rozliczenie PIT-37 2024 w ich wypadku może być składane w dowództwie jednostki wojskowej.

Najpowszechniej jednak wykorzystujemy dziś do tego celu Internet, który to rzeczywiście ułatwił sprawę do granic możliwości. W sieci wypełnienie formularza PIT zajmuje ledwie kilka minut i wszystkie formalności są za nami (patrz www.pit-format.pl). W każdej sytuacji takie zeznanie może zostać również doręczone do urzędu skarbowego przez osobę przez nas upoważnioną odpowiednim pełnomocnictwem.


Ulgi, odliczenia i warunki specjalne

Polskie prawo przewiduje szereg ulg podatkowych dla niektórych grup społecznych lub w pewnych specyficznych sytuacjach prawnych, które wystąpiły w poprzednim roku. Jak wypełnić PIT-37 i skorzystać z odliczeń? Warto upewnić się czy i nam nie przysługuje dana ulga, bowiem nikt za nas nie zwolni nas z kwoty podatku. Aby uzyskać ulgę potrzebna jest więc inicjatywa z naszej strony i złożenie odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego za rok ubiegły. Warto więc być na bieżąco z przepisami prawa i monitorować aktualnie przysługujące nam ulgi, które obecnie możemy odliczyć od podatku.


PIT-37 w PDF już dostępny. Pobierz i wypełnij PITy 2023, im szybciej wyślesz, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku

Samodzielnie, czy za pośrednictwem?

Często wiele osób decyduje się na rozliczenie swojego zeznania podatkowego samodzielnie. Nie każdy jednak ma na tyle wiedzy, odwagi, a czasami po prostu czasu. W niektórych sytuacjach decydujemy się również korzystać z pomocy biur rachunkowych czy też osób, które posiadają znacznie większą wiedzę od nas w zakresie prawa podatkowego. I rzeczywiście takie rozwiązanie to gwarancja, że unikniemy kosztownych zwykle wpadek na rozliczeniu i nie poniesiemy kosztów związanych na przykład z korygowaniem takiego zeznania lub karami, które przyjdzie nam zapłacić. Koszt takiej usługi zwykle jest bardzo niski w przypadku zeznania PIT-37, a daje nam absolutną pewność, że nie będziemy mieli żadnych problemów prawnych z urzędem, a także zaoszczędzimy sporo swojego czasu.

E-Deklaracje 2023, wszystkie informacje o zmianach, wzory, porady i dobre programy dla rozliczających PIT w jednym miejscu