Ulga prorodzinna 2022

Jedną z popularniejszych ulg, z których korzystają polscy podatnicy jest ulga prorodzinna , która obejmuje niezwykle dużą liczbę naszych podatników. Jest to jedna z prostszych metod wsparcia dla rodzin stosowana przez nasze państwo. Przyznać też trzeba, że to metoda wyjątkowo skuteczna, bo przekładająca się na spore oszczędności w domowym portfelu. W ostatnich miesiącach z racji programu rządowego 500+ zmieniło się nieco w tej uldze również. Wbrew obawom prawne zmiany nie skomplikowały życia, a zmiany uznać można za korzystne dla rodzin lub jedynie kosmetyczne.


Dla kogo ulga prorodzinna w 2022 roku?

Ulga prorodzinną 2022 będzie mogła być fizycznie odliczona w roku 2023. Kwoty zwrotu w przypadku posiadania zbyt małych dochodów będziemy mogli w 2023 roku również uzyskać bezpośrednio na nasz rachunek bankowy. Kwotę zwrotu ulgi rodzinnej należy wykazać w formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ulga nie ma żadnych limitów, a oznacza to, że bez względu na liczbę posiadanych dzieci będzie się nam ona należała. Wystarczy jedynie, by nasze dziecko spełniało wszystkie ustawowe wymogi do odliczenia takiej ulgi prorodzinnej. Jednym słowem ulga ta należeć się będzie każdej rodzinie, bez względu na jej rozmiar. Co ważne kwota 92,67 zł miesięcznie to kwota na pierwsze i drugie dziecko. W przypadku dziecka trzeciego będzie to już 166,67 zł miesięcznie, a czwartego – 225 zł miesięcznie. Jak więc widać kwota rośnie z dziecka na dziecko, a niewykorzystaną część tej ulgi uzyskamy na nasze konto bankowe. Aby skorzystać z takiej ulgi nasze dochody nie będą mgły przekraczać już po odliczeniach i podatkach 112 000 zł rocznie, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – 56 000 zł. Limity te obowiązują jedynie w przypadku wychowywania jednego dziecka. Jeżeli wychowujemy więcej niż jedno, limity te nie będą nas w żadnym stopniu dotyczyły.


Chociaż ulga prorodzinna, inaczej ulga na dziecko, to najpopularniejsza ulga, wciąż wiele osób nie wie jak poprawnie z niej skorzystać

Ustawowe warunki skorzystania z odliczenia

Ulgę będziemy mogli stosować w przypadku dzieci małoletnich, nad którymi sprawujemy opiekę rodzicielską w rozumieniu ustawy, jesteśmy ich opiekunami prawnymi lub pełnimy funkcję rodziny zastępczej. Odliczenie to dotyczy wszystkich dzieci niezależnie od ich wieku w sytuacji, gdy te posiadają rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny . W przypadku dzieci nie uzyskujących takich świadczeń dodatkowych obowiązuje ono do 25 roku życia pod warunkiem, że dziecko nadal się uczy. Odliczenie to obowiązuje za miesiące kalendarzowe. Jeżeli zmieniła się władza rodzicielska wobec dziecka w danym roku będzie trzeba przeliczyć odpowiednio ulgę poprzez dni. Co ważne rozliczenie to może być podzielone praktycznie dowolnie pomiędzy rodziców według proporcji jaką sami wybiorą. Ulgę na dziecko może więc odliczać tylko jeden rodzic lub mogą się dzielić nią.


Rodziny zastępcze

Zasady te stosować można również w przypadku rodzin zastępczych. W przypadku, gdy jesteśmy rodzicami zastępczymi na podstawie orzeczenia właściwego sądu, możemy również o taką ulgę wystąpić.Kiedy nie stosujemy ulgi prorodzinnej za 2022?

Odliczenia te nie będą miały prawa zastosowania jeżeli nasze dziecko samodzielnie rozlicza się z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, również na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie możemy również stosować tej ulgi w sytuacji, gdy zostaliśmy pozbawieni prawa rodzicielskiego lub sami się go zrzekliśmy.


Jakie dokumenty są potrzebne?

Wystarczy wpisanie dziecka w rocznym zeznaniu podatkowym (np. https://www.pit-format.pl/pit-37). Należy podać liczbę dzieci i ich numery PESEL lub imiona i nazwiska oraz daty urodzeń dzieci w przypadku, gdy PESEL nie został nadany. Należy jednak wiedzieć, że na żądanie organu podatkowego i kontroli skarbowej okazać będziemy musieli wszelkie zaświadczenia i oświadczenia niezbędne do uzyskiwania takiej właśnie ulgi prorodzinnej. Są to przede wszystkim: akt urodzenia, zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu prawnej opieki nad dzieckiem, odpis z sądu o ustaleniu rodziny zastępczej dla dziecka, zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka pełnoletniego.


Ulga na dziecko ma pewne ograniczenie i jest nim limit kwoty, jaką można odliczyć z tego tytułu w rozliczeniu rocznym przekazywanym do urzędu skarbowego

Program 500+

Aktualnie prowadzony przez rząd program 500+ nie zmienia zasad tego jak wypełnić PIT-37 ani zasad przyznawania ulgi i nie rzutuje na jej rozmiar. Ponieważ wypłaty z 500+ nie są opodatkowane nie powiększają również rozmiaru ulgi i nie dają nam możliwości odzyskania większego zwrotu. Zawsze należy pamiętać, aby sprawdzić jaka jest aktualna kwota zwrtou na jedno dziecko.